• Español
 • Català

El coaching que practiquem des de LEDESMA CONSULTORS és el coaching ontològic, entès com un procés d'assistència al coachee per tal que assoleixi els seus compromisos i ho faci molt més enllà del que semblava prèviament possible. Es basa en l'art de fer preguntes per ajudar el coachee a través de l'aprenentatge en l'exploració i el descobriment de noves creences, que tenen com a resultat l'assoliment dels objectius. Ens basem en el model de canvi d'observador de R. Echeverría.

El coaching parteix del principi de respectar al coachee com a expert en la seva vida i en el seu treball. Basant-nos en aquest fonament, entenem que les nostres responsabilitats com a coach són les següents:

 • Acompanyar al coachee en la tasca de descobrir, aclarir i definir el que vol aconseguir.
 • Estimular l'autodescobriment del coachee.
 • Donar servei al coachee per tal d'assolir estratègies i solucions generades per si mateix.
 • Mantenir al coachee en una actitud responsable i conseqüent.

Les etapes per les que acostuma passar un procés de coaching són les següents:

 • Creació de context
 • Definició de la situació actual, on el coach enfoca el problema
 • Definició de la situació ideal, on el coachee declara el compromís
 • Aprenentatge, on es treballen els comportaments, les actituds, les emocions, les creences i els valors que porten al coachee a uns resultats concrets
 • Pla d'acció, on defineixen accions específiques segons els objectius definits i els compromisos adoptats
 • Seguiment

"Formem un equip de coaches certificats per la ICF i ens adherim al seu codi deontològic"

Còdi deontològic

TLC_logo
Per optimitzar els processos de coaching utilitzem TLCP com a eina. The Leadership Circle Profile ™ és una eina d'avaluació 360º. Comparativament amb altres eines de feedback 360º TLCP presenta els següents beneficis:

 • Més revelador: l'única eina que connecta patrons de comportament amb hàbits de pensament (creences limitadores).
 • Més avançat: amb documentació breu, revela instantàniament les oportunitats clau per al desenvolupament del teu lideratge.
 • Més que una simple avaluació: té un ric fonament teòric i compara el teu perfil de lideratge amb el grup de referència estadísticament vàlid (20.000 directius).
 • Més eficient: permet un gran avenç en el procés de coaching, tant com a punt de partida com quan a punt d'avenç.
 • Més dinàmic: facilita un resultat visual de gran impacte.
 • Acceptació: es tracta una eina utilitzada per organitzacions locals, nacionals i internacionals, així com per administracions públiques.

GALLUP

El qüestionari mesura el grau de presència a cada persona de 34 talents específics en 4 àrees (executiva, construcció de relacions, influència i visió estratègica). D'aquests 34 talents, els primers 5 per ordre d'importància s'analitzen en la seva particular interacció.

L'informe resultant és una combinació única per a cada persona dels seus talents, coneixements i habilitats.

Les persones fem servir aquestes habilitats i característiques innates en el nostre dia a dia a l'àrea professional, per relacionar-nos amb els altres i per aconseguir els nostres objectius. No obstant això, la majoria de nosaltres no som conscients de les nostres fortaleses.

El fet de conèixer-les possibilita que les puguem emprar de forma més conscient per treure'n el millor benefici.

S'ha observat que les persones que es recolzen en les seves fortaleses en el seu dia a dia són:
• Molt més compromeses amb la seva feina.
• Molt més productives tant a nivell individual com en el seu treball en equip.
• Molt més satisfetes amb la seva qualitat de vida.
La teoria que fonamenta Clifton StrengthsFinder està basada en més de tres dècades d'estudi de l'èxit en una gran varietat de llocs des del món de negocis i fins l'educatiu i en gairebé 50 països.

Per aquesta raó, Clifton StrengthsFinder serveix com a punt de partida per a l'auto-descobriment i el desenvolupament del lideratge a través de processos de coaching individual i / o grupal.

tlc

gallup

Scroll to Top