• Español
 • Català

Acompanyem les organitzacions en la implantació de sistemes de RRHH com:

 • Sistemes de RH:
  • Anàlisis de clima laboral
  • Comunicació
  • Descripció de llocs de treball
  • Potencials i alts potencials
  • Implantació de sistemes d' avaluació de l‘acompliment
  • Detecció de Necessitats Formatives
  • Gestió per competències
 • Sistemes de direcció:
  • Enfocament estratègic i planificació estratègica
  • Direcció per objectius

La nostra metodologia de treball es basa en els següents principis:

 • Senzillesa. Sovint sistemes molt complexos no garanteixen la continuïtat i l’aplicació dels sistemes dissenyats. Per això apliquem una metodologia simple i suficient, sempre alineada amb la cultura del client.
 • Autonomia. Potenciem que el client, un cop implementat el sistema, sigui autònom en la seva posterior gestió. Per això treballem de costat amb les persones internes que es designin al projecte per afavorir el seu aprenentatge i la seva autonomia.
 • Implicació. Considerem un factor clau d'èxit la implicació dels col·lectius afectats.

"Potenciem l'autonomia del client en la gestió dels projectes que implantem"

business-561388_960_720

Scroll to Top