• Español
 • Català

"Ajudem a desenvolupar-se a més de 1500 persones cada any"

Sigui quina sigui la funció que exercim en una organització, un mix adequat de coneixements, habilitats i actituds és el que ens assegura un alt nivell d'acompliment en el nostre lloc de treball.

 

escanear0012_cat

És per això que en la formació treballem tant els coneixements, com especialment les habilitats i les actituds.

Dissenyem i desenvolupem formació a mida per a col·lectius d'una mateixa organització, dirigida i orientada a les necessitats específiques, tant de l'organització com de les persones, adaptada a la seva cultura i estil.

Els col·lectius amb els quals treballem són diversos:

 • Comitès de direcció i directius
 • Comandaments intermedis
 • Tècnics i especialistes
 • Personal administratiu
 • Etc.

 

Algunes de les formacions que realitzem, són les següents:

SABER FER:
DESENVOLUPAMENT D'HABILITATS I COMPETÈNCIES
 • Anàlisi de problemes i presa de decisions
 • Dinàmiques de grup per a la conducció de reunions
 • Gestió de projectes
 • Gestió del temps
 • Orientació al servei i atenció al client intern i extern
 • Planificació i organització del treball personal
 • Presentacions amb impacte i influència
 • Reunions efectives
 • Tècniques de comunicació i presentacions en públic
 • Tècniques de negociació
 • Visió i planificació estratègica
SABER SER:
DESENVOLUPAMENT D'ACTITUDS
 • Aclarir la nostra ment
 • Autoconfiança i eficàcia
 • Intel·ligència emocional
 • La comunicació no-violenta
 • L'error com a oportunitat d'aprenentatge
 • Mindfullness: viure amb plena consciència
 • Models mentals i escolta activa
 • Proactivitat: un hàbit sa
 • Relacions interpersonals basades en valors
 • Resiliència
 • Transforma els teus hàbits
SABER FER I SABER SER:
DESENVOLUPAMENT D'HABILITATS I ACTITUDS
 • Comunicació assertiva
 • Construir converses poderoses
 • Empatia i assertivitat
 • Gestió de conflictes
 • Gestionar l'estrès en el treball
 • Innovació i creativitat
 • Pensament sistèmic i visió global
 • Saber escoltar

FUNCIÓ DIRECTIVA

 • Com donar i rebre feedback
 • Comunicació amb l'equip de treball
 • Creació d'un esperit d'equip des d'una visió sistèmica
 • Direcció participativa per objectius
 • El rol del líder
 • Estratègies de motivació dels equips de treball
 • Gestió de conflictes amb i dins l'equip de treball
 • Gestió del canvi
 • La cultura de lideratge a l'organització
 • L'entrevista d'avaluació de l'acompliment
 • Líder coach
 • Líder formador
 • Liderar des de les pròpies fortaleses i les de l'equip
 • Lideratge i auto-lideratge: un model global
 • Lideratge i gestió d'equips
 • Mentoring i desenvolupament de les persones de l'equip
 • Tècniques d'aprenentatge i transmissió
 • Tècniques de delegació efectiva

FORMACIÓ DE FORMADORS

 • Avaluació de la formació
 • Dinàmiques grupals per a formadors
 • Disseny d'accions formatives i metodologies didàctiques
 • Formació de formadors
 • Formació de formadors en entorns virtuals
 • Gestió de conflictes per a formadors
 • Identificació de necessitats formatives i pla de formació
 • La gestió del grup en situació de formació
 • Mistery coach per a formadors
 • Tècniques de presentació per a formadors

La metodologia aplicada a la formació és molt variada, vivencial i pràctica. Perseguim que la formació s'orienti a la realització de plans d'acció per part de cada participant, amb la intenció que la formació tingui un impacte real en l'organització.

També dissenyem continguts per a e-learning, tant en les matèries en què som experts com en altres matèries específiques, en col·laboració amb els especialistes indicats en cada cas.

books-1155565_960_720

"La metodologia aplicada persegueix que la formació tingui un impacte real en l'organització"

Scroll to Top